Impresum

Izdavač i odgovorni za sadržaj:

 

AJO Vienna Appartements & Residences
Vlasnik: Johann Wagner
An der oberen Alten Donau 165
1220 Wien
Österreich

 

Kontakt:
Tel: +43 (0)650 90 99 902
Fax: +43 (0)810 95 54 35 67 87
E-Mail: info@ajo.at

 

Forma preduzeća: Jednočlano

Korporativna svrha: Dugoroéno iznajmljivanje i zakup apartmana

Nadležnost: Beč Donaustadt

Važeći zakoni: www.ris.bka.gv.at

Uređivačka politika: Informacije o slobodnim apartmanima

 

Podsećamo vas, da bi sve išlo bez problema sa rezervacijama i ugovorom, Cookies sačuva vaše IP-podatke, kao vaše ime, adresu i broj kreditne kartice. Podaci se ne prenose trećim licima, osim broja kreditne kartice bank institutu mpay24 za isplatu konašnog iznosa. Nakon odlazka se brišu Cookies sačuvani podaci (ili: „do sačuvanog uplaćenog računa“). Obrada podataka se dešava po zakonskim odredbama  § 96 TKG i § 8 DSG.

 

Ako nećete da prihvatite Cookies, promenite podešavanja vašeg brauzera. Obratite pažnju, da će funkcionalnost web stranice postati ograničen.

Impressum / AGB
OK