درباره ما

ناشر و مسئول محتوای سایت:

 

AJO Vienna Appartements & Residences
Inhaber: Johann Wagner
An der oberen Alten Donau 165
1220 Wien
Österreich

UID Nr.: ATU 38 48 22 09

تماس:
Tel: +43 (0)650 90 99 902
Fax: +43 (0)810 95 54 35 67 87
E-Mail: info@ajo.at

 

نوع شرکت: شرکت با مالکیت انحصاری

هدف شرکت: ایجاد تسهیلات برای اجاره ی بلند مدت

محل حقوقی شرکت: وین- منطقه 22

قانون قابل اجرا: www.ris.bka.gv.at

سیاست شرکت: دادن اطلاعات درمورد آپارتمان های موجود شرکت

 

 ما به شما اطلاع میدهیم که جهت راحتی در مراحل ثبت رزرو آپارتمان اطلاعات آی پی شما در قالب کوکیز ذخیره خواهد شد؛ همینطور نام و ادرس و شماره ی کارت اعتباریتان. این اطلاعات در پیش ما محفوظ می ماند و به شخص یا شرکت دیگری داده نخواهد شد فقط در برای کسر مبلغ اجاره، شماره کارت اعتباریتان به دفتر بانک mpay24 فرستاده خواهد شد. بعد از ثبت موفق آمیز عملیات تمام اطلاعات پاک خواهند شد (یا "تا پرداخت کامل ذخیره می شوند"). پردازش اطلاعات طبق قانون 96 TKG  و 8 DSGانجام می شود.

اگر که نمیخواهید که شرایط کوکیز را قبول کنید لطفا تنظیمات مرورگر خود را تغییر دهید. در جریان باشید که با این تغییرات ممکن است که به بخشی از سایت شاید دسترسی نداشته باشید. 

OK