آیا من در آپارتمان به اینترنت دسترسی دارم؟

بله. در تمام آپارتمان ها مودم وایرلس قراردارد و رمز آن را موقع دریافت کلید آپارتمان دریافت خواهید کرد.

 

 

OK