آیا امکان اجاره آپارتمان ها برای طولانی مدت هم وجود دارد؟

در واقع آپارتمان های ما برای اجاره ی بلند مدت می باشند؛ و تا سقف 3 سال قابل اجاره هستند و در این صورت شیوه ی قرارداد فرق خواهد کرد.

همچنین اگر مستقیما با ما قرارداد ببندید نیاز به پرداخت حق بنگاه (دلالی) ندارید.

همینطور آپارتمان هایی هم برای اجاره ی کوتاه مدت داریم.

 

 

OK