آیا من رسیدی برای رزرو آپارتمان دریافت میکنم؟

بله. بعد از ثبت موفقیت آمیز عملیات، شما یک رسید از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد و می توانید آن را چاپ کنید.

درصورت اجاره ی آپارتمان در آخرین لحظه (یعنی بدون برنامه قبلی و خیلی عجله ای) خواهشمندیم که با شماره موبایل 00436509099902 تماس بگیرید.

 

 

OK